04/10/2020
AnasayfaYAZILARMilli Güvenlik Sorunu ve dağlara kaldırılmış Liyakat..

Milli Güvenlik Sorunu ve dağlara kaldırılmış Liyakat..

Liyakat bir Milli Güvenlik sorunu haline gelmiştir.
Evet evet…
Abartıyor demeyin içinizden.
Çok yalın ve basit bir anlatımla ispat edeceğim.

Nedir Liyakat, önce ona bakalım.
Bir işe ehil ve layık olmak,
İşe hakkını vermek becerisidir.

Bir ordu düşünün; asker ve komutanlardan oluşan…
Bir ülke ve devletin en temel taşı.
Diyelim ki “liyakat”tan yoksun kişilerden komutan atanıyor.
Bu durum o ordu için handikap ve ciddi bir sorundur.
Çünkü o “liyakatsız” komutanın emirleri orduyu zaafa uğratır, zaaf içindeki ordu da devleti zayıflatır.

Nedir bu durumun adı; Milli Güvenlik Sorunu değil mi…

Bir yargı düşünün; hakim ve savcılardan oluşan…
Bir ülke ve devletin her şeyi…
Diyelim ki mahkemelere “liyakat”tan yoksun yargıçlar atanıyor.
Bu durum hukuk sistemi için handikap ve ciddi sorun değil mi…
Çünkü o “liyakatsız” yargıcın verdiği karar adalet duygusunu zaafa, zaaf içindeki hukuk sistemi de devleti bitirmez mi…

Bu durumun adı nedir peki; Milli Güvenlik Sorunu değil mi…

Bir eğitim müessesesi düşünün; öğretmen, denetmen, yöneticilerden oluşan…
Bir ülke, millet ve devletin bugün ve yarınının teminatı…
Diyelim ki öğretmen, yönetici, denetleyici “liyakat”tan yoksun kişilerden tercih ediliyor.
Bu ahval ve şart içindeki eğitim ülke geleceği için zafiyet, yeni liyakatsızlıkların tezahürü ve dolayısıyla da devletin dibine dinamit koymak değil mi…

Bu vahameti nasıl vasfedebiliriz; Milli Güvenlik Sorunu denmez mi…

Bir maliye, Beyt-ül Mal düşünün; uzmanlar, başkanlar, müfettişler, yöneticilerden oluşan…
Kılı kırk yararcasına riayet edilmesi gereken, kul hakkı mefhumu ve olgusunun tebarüz ettiği en önemli müessese.

“Liyakat”tan yoksun insanların, karar süreçleri ve inisiyatif noktalarına  getirildiğini düşünün.
Ne olur sizce; kasa tamtakır, gelir adaletsizliği had safhada, toplumsal kesimler arası kopukluk vicdanları kanatır düzeyde.

Bu koşullarda ortaya çıkan tablo; askerin mermisiz kalması, yargıçların cüzdan-vicdan arasında sıkışması, eğitim ve sağlık imkanlarının imkansızlaşması ve hem de maliyenin sonu ve buna paralel olarak da devletin akameti demek değil mi…

Nedir peki bu problemin adı; Milli Güvenlik Sorunu değil mi…

Şimdi “Liyakat”a bir de dini boyutla bakalım…

Kuran’da Nisa Suresinde buyurulur ki;
“Allah size, emânet ve yetkileri o konuda güvenilir ve yetenekli olan ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman, kim olursa olsun adâletle hükmetmenizi emrediyor. Nisa:4/58”

Allah Rasûlü bir hadislerinde kendisine kıyametin ne zaman kopacağını soranlara cevap olarak şöyle buyurmuşlardır;
“İş, ehli olmayan kişilere verilince kıyameti bekle, kıyametin kopması pek yakındır.” (Buhârî,)

Ebu Zer anlatıyor: “Ey Allah’ın Rasulü beni memur tayin etmez misin?” dedim.
O bana dedi ki;
“Ey Ebu Zer, ben seni zayıf görüyorum.
Ben kendim için istediğimi senin için de isterim.
Sakın iki kişi üzerine amir olma, yetim malına da velilik yapma.
Memurluk bir emanettir, hakkını vermediğin taktirde kıyamet günü perişanlık ve pişmanlıktır.
Ancak kim onu hak ederek alır ve onun sebebiyle üzerine düşen vazifeleri eksiksiz eda ederse o günün perişanlığından kurtulur” (Müslim, Ebu Davud,  Nesai)

Konuyu idari, dini, vicdani, insani, insafi ve hikmet-i hükümet kabilinden aktarmaya çalıştım.
Liyakat ve ehliyeti haiz olanları ve evsafına muvafık şekilde görevlerini ifa edenleri tenzih ettiğimi de hassaten vurgulamak isterim.
Umarım ki bu kişiler, azınlıktan çoğunluk haline gelirler.

Özlü Söz
“Aklı öldürürsen, ahlak da ölür.
Akıl ve ahlak öldüğünde, millet bölünür.
Kadıyı satın aldığın gün, adalet ölür.
Adaleti öldürdüğün gün, devlet de ölür.”(Fatih Sultan Mehmet)

Kulağa küpe söz
Sarı altına, beyaz baldıra düşkün olan ve devlet malına itina göstermeyen adamdan , devlet adamı olamaz.

Popüler Söz
“Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey olmuştur.” (Ali ihsan Yavuz m.vekili)

Sözü Bitiren Söz

Yazının devamını okumak için bağlantıya tıklayın: https://ogunhaber.com/yazarlar/cengiz-aygun/milli-guvenlik-sorunu-ve-daglara-kaldirilmis-liyakat-100282m.html

YAZI ETİKETLERİ:
TAKİP EDİN:

Üçüncü ders içi

info@cengizaygun.com.tr

Bu Yazarı Değerlendir:
HİÇ YORUM YOK